tirsdag den 9. januar 2018

Nytår / New Year

Først af alt vil vi ønske godt Nytår til alle.

Vi har feriegæster. Det vil sige at vi passer 2 labradors for fars niece og hendes mand der er på ferie. De skal være hos os 3 uger og kom allerede den 25. december 2017. De er så søde og vi leger rigtig meget sammen.

Engang imellem driller vi mor når hun er ude på marken med os. Så løber vi og løber og kan slet ikke høre når hun kalder på os. Altså det er nu mest Dudi der har noget galt med hørelsen.

Vores feriehundegæster er rigtig søde og meget glade for hinanden. Mor er helt vild med at de ligger og sover sammen.

First of all, Happy New Year.

For the time being, we are taking care of 2 yellow Labrador Retrievers for dad's niece and her husband who are on vacation. They will have to stay with us for 3 weeks and arrived on December 25, 2017. They are so sweet and we play a lot together.

Once in a while, we are kidding mom when she is in our neighbour's field with us. Then we run and run and can't hear when she calls us. That is mostly Dudi. I think she has something wrong with the hearing.

Our vacation dogs are very sweet and very happy for each other. Mom is absolutely crazy about how they are lying and sleeping together.

Dette er vores feriehunde.
This is our vacation dogs.

Vi leger meget sammen.
We are playing a lot together.
Nogen gange diskuterer vi hvad vi skal have at spise senere.
Sometimes we discuss what we are going to eat later.Vores gæster elsker at sove sammen.
Our guests love sleeping together.lørdag den 23. december 2017

Jul / Christmas

Vi har mange blogvenner fra over hele verden. Derfor skal denne post handle lidt om hvordan vi holder vores jul.
Min mor og far har begge børn og børnebørn, derfor skiftes vi til at holde jul med dem hvert andet år, da de andre jo også skal holde jul med deres svigerfamilie.
Vi holder altid "før jul" med dem vi ikke holder jul med. Så spiser vi dejlig mad og får julegaver. I år holdt vi "før jul" den 22. december så vi har allerede fået de første julegaver. ( Jeg fik en bold og Dudi fik en lille bold, der lige passer til hendes lille mund).

Juleaften, den store aften, er hos os her i Danmark, den 24. december. Mange mennesker går i kirke den dag, men mor og far har for travlt til at de går i kirke. Vi starter som regel kl. 17 eller 17.30. Så kommer den familie som vi skal holde jul med.

Vi spiser julemad - and, flæskesteg, kartofler, sukkerbrunede kartofler og selvfølgelig rødkål, selv om vi for Dudis og min skyld sagten kan nøjes med flæskesteg og and. Til dessert får vi ris a'la  mande med mandel. Den der får mandlen får en lille gave. Hvis der er børn kan der godt "snydes" lidt så de får en mandelgave også.
Vores juletræ
Når der er vasket op - suk, suk alt for længe at vente - skal vi danse om juletræet der er fint pyntet og masser af julegaver nedenunder. De voksne holder hinanden i hånden imens de går rundt om træet og synger julesalmer, og jeg plejer at gå modsat rundt tættest på gaverne så jeg kan holde øje med dem. Jeg elsker julegaver.

Vi venter.....
Når vi er færdig med at gå rundt om juletræet får vi gaver. Der er altid mange gaver til alle, også til os. Når gaverne er pakket op får vi kaffe og jule slik, gerne noget med marcipan og så hygger vi os resten af aftenen som slutter omkring midnatstid.

1. juledag plejer vi at få en stor julefrokost med mange forskellige lune retter. Det plejer at starte omkring kl 13 og slutter ved 19 - 20 tiden. 2. juledag skal vi nogle gange ud til julefrokost også og nogle gange er det bare hygge hjemme. I år bliver vi hjemme fordi vi får nogle hunde på besøg som vi skal passe imens deres mor og far er på ferie.

Glædelig jul allesammen. Hvordan holder I jul?
We have a lot of blogfriends from all over the world. Therefore this post will be about how we spend our Christmas Eve.

Mom and dad both have children and grand children, therefore they swift between them to spend the Christmas Eve. every two year. The other year the children spend by there in-laws.

We allways celebrate a "before Christmas" with those we don't spend the Christmas Eve with. At that evening we eat a delicious dinner and get Christmas presents. This year we celebrated "before Christmas" on 22th of december, so we've already got the first Christmas presents. (I got a ball and Dudi got a tiny ball, which fits in her little mouth).

Christmas Eve, the big evening, is here in Denmark 24th of december. Many people like to go to church this day, but mom and dad is to busy to go to church.

We usually start at 5 pm or 5.30 pm. Then the family comes to celebrate Christmas Eve with us. For dinner we gets duck, roasted pork, potatoes and sugared potatoes and of course red cabbage, although for Dudi and my sake we easily could settle with roasted pork and duck. For dessert we get risalamande. I don't know if you're familiar with that? It's actually rice pudding mixed with vanilla and whipped cream in which there has beed added an almond. Yummi. The person who gets the almond will get a little present. If there is children we may cheat a bit, and put an almond in there portion, so they gets a present too.

Our Christmas tree
 Afterwards when the dish is done - sigh, sigh too long to wait - are we going to dance around the Christmas tree which is well-decorated and with lots of Christmas presents underneath. The adults holding hands while they walk around the tree and sing Christmas carols, and I usually go opposite around, closest to the gifts so I can keep an eye on them. I love Christmas presents.

We're waiting......

When we finish walking around the Christmas tree, we get gifts. There are always many gifts for everyone, also for us. When the gifts are unwrapped  we have coffee and Christmas sweets, like something with marzipan and then we enjoy ourselves the rest of the evening which ends around midnight.

On Christmas Day we usually have a big Christmas lunch with a variety of delicious dishes. It usually starts at 1pm and ends at 7-8pm. On Boxing Day, we sometimes goes to friends to Christmas lunch  too and sometimes it's just cozy at home watching movies.

This year we are staying at home, because we have som doggy friends visiting while there mom and dad are on holiday.


Merry Christmas every one. How do you spend your Christmas?
søndag den 17. december 2017

Sommerferien / Summerholiday

I sommer da vi havde haft Dudi 2 måneder, tog vi alle sammen på sommerferie i et sommerhus der lå tæt ved vandet.
Hver dag var vi på stranden, og selv om vejret ikke var særlig godt var jeg meget ude at bade. Vi troede alle sammen at Dudi også kunne lide at bade, fordi hun er ligeglad med om det regner hvis vi er ude at løbe på markerne, men uha nej, Dudi ville absolut ikke i vandet. Hun ville dog gerne se mig bade. Jeg kan bade i timevis for jeg elsker at bade og det fik jeg også lov til. Så gik mor og Dudi på stranden og jeg svømmede ved siden af ude i vandet. Jeg havde min lange line på.

In summer when we had Dudi for two month, we all went on holliday in a summer cottage close to the beach.

Every day we walked on the beach and even the weather wasn't too good, I was swimming a lot in the water. We all thought Dudi liked to swim because she dosn't care if it's raining when we are running in the fields at home, but oh no, Dudi wouldn't go into the water. She loved to see me swimming. I can swim forever and ever cause I love to swim in the ocean. Mom and Dudi went on the beach and I swam beside them in the water. I had the long leash on.


Vores dejlige lejede sommerhus.
Our wonderful rented cottage.

Her er jeg ude at bade. Jeg tror måske der er en måge jeg kan snuppe.
Me in the water. I think perhaps I can see a seagull I can catch.
Dudi og jeg udforsker stranden. Jeg er sikker på at der har været en hund her.
Dudi and I explores the beach. I believe I can smell another dog here.
Denne græs tot var det bedste at snuse til. Det var her vi kunne tjekke mails fra andre hunde.
This tuft of grass was sooo good. Here we could check out pee-mails.